YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.9 trang 16 SBT Hình học 11

Giải bài 1.9 tr 16 SBT Hình học 11

Cho hai đường thẳng c, d cắt nhau và hai điểm A, B không thuộc hai đường thẳng đó. Hãy dựng điểm C trên c, điểm D trên d sao cho tứ giác ABCD là hình thang cân nhận AB là một cạnh đáy (không cần biện luận).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta thấy rằng B, C theo thứ tự là ảnh của A, D qua phép đối xứng qua đường trung trực của cạnh AB, từ đó suy ra cách dựng:

- Dựng đường trung trực Δ của đoạn AB

- Dựng d′ là ảnh của d qua phép đối xứng qua trục Δ.

Gọi C = d′∩c

- Dựng D là ảnh của C qua phép đối xứng qua trục Δ.

Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.9 trang 16 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF