Viết các tập hợp con của tập hợp A = {1; 4; 0}

bởi Huong Duong 22/09/2018

Cho tập hợp A = { 1; 4; 0 }

hihi Viết các tập hợp con của tập hợp A.

Đúng và đầy đủ thì được tick! lolang

 

Câu trả lời (1)

 • Cho tập hợp A = { 1; 4; 0 }

   Viết các tập hợp con của tập hợp A.

  \(B=\left\{1;4\right\}\\ C=\left\{1;0\right\}\\ D=\left\{4;0\right\}\\ E=\left\{1\right\}\\ F=\left\{4\right\}\\ G=\left\{0\right\}\)

  tổng lại na

  bởi Vũ Thị Ngọc Mai 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan