Viết tập hợp A gồm các số tự nhiên lẻ lớn hơn 3 và nhỏ hơn 10

bởi Tram Anh 22/09/2018

Viết tập hợp A các số tự nhiên lẻ lớn hơn 3 và nhỏ hơn 10 bằng hai cách.

 GIÚP TỚ VỚI TỚ ĐANG CẦN GẤP 

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan