YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 128 SGK Đại số 10

Giải bài 2 tr 128 sách GK Toán ĐS lớp 10

Hai lớp 10C, 10D của một trường Trung học phổ thông đồng thời làm bài thi môn Ngữ văn theo cùng một đề thi. Kết quả thi được thình bày ở hai bảng phân bố tần số sau đây:

Điểm thi Ngữ văn của lớp 10C

Điểm thi 5 6 7 8 9 10 Cộng
Tần số 3 7 12 14 3 1 40

Điểm thi Ngữ văn của lớp 10D

Điểm thi 6 7 8 9 Cộng
Tần số 8 18 10 4 40

a) Tính các số trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn của các bảng phân bố tần số đã cho.

b) Xét xem kết quả làm bài thi của môn Ngữ văn ở lớp nào là đồng đều hơn?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Số trung bình cộng điểm thi lớp 10C là:

\(\overline x  = \frac{1}{{40}}(3.5 + 6.7 + 7.12 + 8.14 + 9.3 + 10.1) = 7,25\)

\(\overline {{x^2}}  = \frac{1}{{40}}({3.5^2} + {6^2}.7 + {7^2}.12 + {8^2}.14 + {9^2}.3 + {10^2}.1) = 53,85\)

Ta có phương sai:

 \(S_x^2 = \overline {{x^2}}  - {(\overline x )^2} =  - {(7,25)^2} + 53,85 = 1,29\)

Độ lệch chuẩn: \({S_x} = \sqrt {S_x^2}  \approx 1,14\) điểm

* Số trung bình cộng điểm thi của lớp 10D là:

\(\overline y  = \frac{1}{{40}}.(8.6 + 18.7 + 10.8 + 4.9) = 7,25\)

\(\overline {{y^2}}  = \frac{1}{{40}}({8.6^2} + {18.7^2} + {10.8^2} + {4.9^2}) = 53,35\)

Phương sai: \(S_y^2 = 53,35 - {(7,25)^2} \approx 0,79\)

Độ lệch chuẩn: \({S_y} = \sqrt {S_y^2}  \approx 0,89\)

Câu b:

Theo a) ta có \({S_x} > {S_y}.\) Vậy kết quả bài làm môn Văn ở lớp 10D đều hơn kết quả bài thi môn Văn của học sinh lớp 10C.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 128 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
 • can chu
  Bài 14 (SBT trang 163)

  a) Tính phương sai và độ lệch chuẩn của dãy số liệu về chiều cao của các học sinh nam và các học sinh nữ ở bảng 5 ?

  Chiều cao của 120 học sinh lớp 11 ở trường Trung học phổ thông M (đơn vị : cm)

  b) Giả sử trường Trung học phổ thông M còn có một nhóm học sinh nam lớp 10 chuyên toán (kí hiệu là nhóm T) có chiều cao trung binh là \(\overline{x}=163cm\), có độ lệch chuẩn là \(s=13\) . So sánh chiều cao của 3 nhóm học sinh đã cho (nhóm nam, nhóm nữ, nhóm T)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF