ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 14 trang 179 SGK Toán 10 NC

Bài tập 14 trang 179 SGK Toán 10 NC

Số lượng khách đến thăm quan một địa điểm du lịch trong mỗi tháng được thống kê như sau:

a) Tìm số trung bình, số trung vị 

b) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có bảng sau:

a) Số trung bình:

\(\begin{array}{l}
\bar x = \frac{1}{{12}}(110.1 + 430.2 + 450.2\\
 + 525.1 + 550.1 + 560.1 + 635.1\\
 + 760.1 + 800.1 + 950.1) \approx 554,17
\end{array}\)

Số trung vị: Me = 537,5 (vì sau khi sắp xếp các số liệu theo thứ tự không giảm, số liệu đứng thứ sáu là 525, số liệu đứng thứ bảy là 550)

b) Phương sai:

\({s^2} = \frac{1}{{12}}\left( {\sum\limits_{i = 1}^{12} {{n_i}} {x_i}^2} \right) - {\left( {\overline x } \right)^2} \)

\(\approx 43061,81\)

Độ lệch chuẩn: \(s \approx 207,51\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 179 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)