ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 11 trang 178 SGK Toán 10 NC

Bài tập 11 trang 178 SGK Toán 10 NC

Bảng sau đây trích từ số theo dõi bán hàng của một cửa hàng bán xa máy:

a) Tìm số xe trung bình bán được trong mỗi ngày.

b) Tìm phương sai và độ lệch chẩn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Ta có \(\overline x  = \frac{1}{{52}}\left( {2.0 + 13.1 + 15.2 + 12.3 + 7.4 + 3.5} \right) = 2,35\)

b) Phương sai:

\(\begin{array}{l}
{s^2} = \frac{1}{{52}}\left( {\sum\limits_{i = 1}^6 {{n_i}x_i^2} } \right) - \frac{1}{{52}}{\left( {\sum\limits_{i = 1}^6 {{n_i}{x_i}} } \right)^2}\\
 \approx 1,57
\end{array}\)

Độ lệch chuẩn: \(s \approx 1,25\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 178 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)