Bài tập 1 trang 7 SGK Hình học 10

Giải bài 1 tr 7 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho ba vectơ \(\vec a,\vec b,\vec c\)  đều khác vec tơ  \(\vec 0\). Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) Nếu hai vectơ \(\vec a,\vec b\) cùng phương với \(\vec c\) thì \(\vec a,\vec b\) cùng phương.

b) Nếu \(\vec a,\vec b\)  cùng ngược hướng với \(\vec c\) thì \(\vec a\) và \(\vec b\) cùng hướng .

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Câu a:

Ta gọi \({\Delta _1},{\Delta _2},{\Delta _3}\) lần lượt là giá của \(\overrightarrow a ,\overrightarrow b \) và \(\overrightarrow c \). Vì \(\overrightarrow a ,\overrightarrow b \)cùng phương với \(\overrightarrow c \) nên \({\Delta _1}\) song song hoặc trùng \({\Delta _3}\) và \({\Delta _2}\) song song hoặc trùng \({\Delta _3}\), từ đấy suy ra \({\Delta _1}\)song song hoặc trùng \({\Delta _2}\), tức là \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \)  cùng phương.

Vậy khẳng định đã cho là đúng.

Câu b:

 Nếu \(\overrightarrow a \) ngược hướng với \(\overrightarrow b \) thì \(\overrightarrow b \) và \(\overrightarrow c \) cùng hướng, ta có mâu thuẫn

Vậy \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \)cùng hướng.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 7 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 1 trang 7 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho 4 điểm A, B, C, D thỏa mãn điều kiện \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} \). Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. ABCD là hình bình hành
  • B. ADCB
  • C. CB = BD
  • D. ABCD là hình bình hành nếu trong 4 điểm A, B, C, D không có ba điểm nào thẳng hàng.
 • lê linh trang trang

  cho hình bình hành ABCD . gọi E và F lần lượt là trung điểm của AB và CD . nối À và CE ,hai đường chéo cắt BD lần lượt tại M và N . cm : VÉC tơ DM=MN+nb

   

  Theo dõi (1) 4 Trả lời
 • Phan Quân

  ABCD là tứ giác bất kì

  CMR: \(\overrightarrow{AB}\)+\(\overrightarrow{CD}\)=\(\overrightarrow{AD}\)+\(\overrightarrow{CB}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  cho ngũ giác ABCDE có bao nhiêu vecto khác 0 có điểm đầu cuối là đỉnh của ngũ giác đã cho?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến
  Bài 1.7 (STB trang 12)

  Cho hình bình hành ABCD. Dựng \(\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{BA};\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{DA};\overrightarrow{NP}=\overrightarrow{DC};\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{BC}\). Chứng minh \(\overrightarrow{AQ}=\overrightarrow{0}\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn