YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 7 SGK Hình học 10

Giải bài 1 tr 7 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho ba vectơ \(\vec a,\vec b,\vec c\)  đều khác vec tơ  \(\vec 0\). Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) Nếu hai vectơ \(\vec a,\vec b\) cùng phương với \(\vec c\) thì \(\vec a,\vec b\) cùng phương.

b) Nếu \(\vec a,\vec b\)  cùng ngược hướng với \(\vec c\) thì \(\vec a\) và \(\vec b\) cùng hướng .

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Câu a:

Ta gọi \({\Delta _1},{\Delta _2},{\Delta _3}\) lần lượt là giá của \(\overrightarrow a ,\overrightarrow b \) và \(\overrightarrow c \). Vì \(\overrightarrow a ,\overrightarrow b \)cùng phương với \(\overrightarrow c \) nên \({\Delta _1}\) song song hoặc trùng \({\Delta _3}\) và \({\Delta _2}\) song song hoặc trùng \({\Delta _3}\), từ đấy suy ra \({\Delta _1}\)song song hoặc trùng \({\Delta _2}\), tức là \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \)  cùng phương.

Vậy khẳng định đã cho là đúng.

Câu b:

 Nếu \(\overrightarrow a \) ngược hướng với \(\overrightarrow b \) thì \(\overrightarrow b \) và \(\overrightarrow c \) cùng hướng, ta có mâu thuẫn

Vậy \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \)cùng hướng.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 7 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON