ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 7 SGK Hình học 10

Giải bài 4 tr 7 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O.

a) Tìm các vec to khác \(\vec 0\) và cùng phương với \(\overrightarrow {OA}\)

b) Tìm các véc tơ bằng véc tơ \(\overrightarrow {AB}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Tâm O của lục giác đều chính là tâm đường tròn đi qua sáu điểm A, B, C, D, E, F. Vì ABCDEF là lục giác đều nên các tứ giác ABCO, BCDO, CDEO, DEFO, EFAO, FABO là các hình thoi bằng nhau.

Câu a:

Ta thấy giá của các vecto: \(\overrightarrow {CD} ,\overrightarrow {DO} ,\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {AD} ,\overrightarrow {DA} ,\overrightarrow {{\rm{EF}}} ,\overrightarrow {FE} ,\overrightarrow {{\rm{BC}}} ,\overrightarrow {{\rm{CB}}} \) song song hoặc trùng với giá của vecto \(\overrightarrow {OA} \), do vậy chín vecto trên cùng phương với vecto \(\overrightarrow {OA} \).

Câu b:

Do các tứ giác nói trên là những hình thoi bằng nhau nên:

 \[\left| {\overrightarrow {AB} } \right| = \left| {\overrightarrow {FO} } \right| = \left| {\overrightarrow {OC} } \right| = \left| {\overrightarrow {ED} } \right|\,\,\,\,\,\,(1)\]

Mặt khác dễ thấy rằng các vecto \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {FO} ,\overrightarrow {\,\,OC} ,\,\,\,\overrightarrow {ED} \) là cùng hướng (2)

Từ (1) và (2) ta có những vecto bằng vecto \(\overrightarrow {AB} \) là \(\overrightarrow {FO} ,\overrightarrow {\,\,OC} ,\,\,\,\overrightarrow {ED} .\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 7 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thùy trang

  A. Có độ dài bằng nhau   

  C. có chung điểm gốc

  B. Cùng phương   

  D. cùng hướng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Bảo Lộc

  A. Hai vectơ có giá vuông góc thì cùng phương với nhau

  B. Hai vectơ cùng phương thì giá của chúng song song với nhau

  C. Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng với nhau

  D. Hai vectơ cùng ngược hướng với vectơ thứ ba thì cùng hướng với nhau.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  A. Vectơ – không là vectơ có phương tùy ý.

  B. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng phương với nhau.

  C. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác vectơ 0 thì cùng phương với nhau.

  D. Điều kiện cần để hai vectơ bằng nhau là chúng có độ dài bằng nhau.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1