YOMEDIA

Bài tập 1.2 trang 10 SBT Hình học 10

Giải bài 1.2 tr 10 SBT Hình học 10

Cho hình vuông ABCD có tâm O. Liệt kê tất cả các vec tơ bằng nhau (khác \(\overrightarrow 0 \)) nhận đỉnh và tâm của hình vuông làm điểm đầu và điểm cuối.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta thấy :

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {AD} ,\overrightarrow {CB}  = \overrightarrow {DA} \\
\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} ,\overrightarrow {BA}  = \overrightarrow {CD} \\
\overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {DO} ,\overrightarrow {BO}  = \overrightarrow {OD} \\
AO = OC,CO = OA
\end{array}\)

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 10 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Ngoc Nga
  Bài 1.6 (STB trang 12)

  Xác định vị trí tương đối của ba điểm phân biệt A, B và C trong các trường hợp sau :

  a) \(\overrightarrow{AB}\) và \(\overrightarrow{AC}\) cùng hướng, \(\left|\overrightarrow{AB}\right|>\left|\overrightarrow{AC}\right|\)

  b) \(\overrightarrow{AB}\) và \(\overrightarrow{AC}\) ngược hướng

  c) \(\overrightarrow{AB}\) và \(\overrightarrow{AC}\) cùng phương

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Anh Hưng
  Bài 1.5 (STB trang 12)

  Cho tứ giác ABCD, chứng minh rằng nếu : \(\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}\) thì \(\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)