YOMEDIA
UREKA

Xác định vị trí tương đối của ba điểm phân biệt \(A,B\) và \(C\). Biết: \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) cùng phương.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Nếu \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) cùng phương thì chúng có thể cùng hướng hoặc ngược hướng.

  Trường hợp \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) cùng hướng:

  -Nếu \(\left| {\overrightarrow {AB} } \right| > \left| {\overrightarrow {AC} } \right|\) thì \(C\) nằm giữa \(A\) và \(B\).

  -Nếu \(\left| {\overrightarrow {AB} } \right| < \left| {\overrightarrow {AC} } \right|\) thì \(B\) nằm giữa \(A\) và \(C\).

  Trường hợp \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \)ngược hướng thì \(A\) nằm giữa \(B\) và \(C\).

    bởi Nguyễn Xuân Ngạn 22/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON