RANDOM
VIDEO

Bài tập 2 trang 7 SGK Hình học 10

Giải bài 2 tr 7 sách GK Toán Hình lớp 10

Trong hình 1.4, hãy chỉ ra các vec tơ cùng phương, cùng hướng, ngược hướng và các vectơ bằng nhau.

Hình 1.4 bài 2 trang 7 SGK Hình học lớp 10

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

\(\overrightarrow a ,\,\overrightarrow b \) cùng hướng, chúng không bằng nhau vì \(\left| {\overrightarrow a } \right| \ne \left| {\overrightarrow b } \right|.\)

\(\overrightarrow x  = \overrightarrow y \) vì từ hình vẽ ta thấy \(\overrightarrow x ,\overrightarrow y \) cùng hướng và \(\left| {\overrightarrow x } \right| = \left| {\overrightarrow y } \right|\)

\(\overrightarrow x ,\,\overrightarrow y ,\,\overrightarrow z \) là cùng hướng (hiển nhiên chúng cùng phương).

\(\overrightarrow u ,\,\,\overrightarrow v ,\,\,\overrightarrow {\rm{w}} \) là cùng phương  \(\overrightarrow u ,\,\,\overrightarrow v \) ngược hướng và \(\overrightarrow u ,\,\,\overrightarrow {\rm{w}} \) cùng hướng.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 7 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Văn Tuân
  giải câu hỏi
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Điệp Kòi

  Theo dõi (0) 6 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)