YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 7 SGK Hình học 10

Giải bài 2 tr 7 sách GK Toán Hình lớp 10

Trong hình 1.4, hãy chỉ ra các vec tơ cùng phương, cùng hướng, ngược hướng và các vectơ bằng nhau.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

\(\overrightarrow a ,\,\overrightarrow b \) cùng hướng, chúng không bằng nhau vì \(\left| {\overrightarrow a } \right| \ne \left| {\overrightarrow b } \right|.\)

\(\overrightarrow x  = \overrightarrow y \) vì từ hình vẽ ta thấy \(\overrightarrow x ,\overrightarrow y \) cùng hướng và \(\left| {\overrightarrow x } \right| = \left| {\overrightarrow y } \right|\)

\(\overrightarrow x ,\,\overrightarrow y ,\,\overrightarrow z \) là cùng hướng (hiển nhiên chúng cùng phương).

\(\overrightarrow u ,\,\,\overrightarrow v ,\,\,\overrightarrow {\rm{w}} \) là cùng phương  \(\overrightarrow u ,\,\,\overrightarrow v \) ngược hướng và \(\overrightarrow u ,\,\,\overrightarrow {\rm{w}} \) cùng hướng.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 7 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON