YOMEDIA

Bài tập 2 trang 7 SGK Hình học 10

Giải bài 2 tr 7 sách GK Toán Hình lớp 10

Trong hình 1.4, hãy chỉ ra các vec tơ cùng phương, cùng hướng, ngược hướng và các vectơ bằng nhau.

Hình 1.4 bài 2 trang 7 SGK Hình học lớp 10

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

\(\overrightarrow a ,\,\overrightarrow b \) cùng hướng, chúng không bằng nhau vì \(\left| {\overrightarrow a } \right| \ne \left| {\overrightarrow b } \right|.\)

\(\overrightarrow x  = \overrightarrow y \) vì từ hình vẽ ta thấy \(\overrightarrow x ,\overrightarrow y \) cùng hướng và \(\left| {\overrightarrow x } \right| = \left| {\overrightarrow y } \right|\)

\(\overrightarrow x ,\,\overrightarrow y ,\,\overrightarrow z \) là cùng hướng (hiển nhiên chúng cùng phương).

\(\overrightarrow u ,\,\,\overrightarrow v ,\,\,\overrightarrow {\rm{w}} \) là cùng phương  \(\overrightarrow u ,\,\,\overrightarrow v \) ngược hướng và \(\overrightarrow u ,\,\,\overrightarrow {\rm{w}} \) cùng hướng.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 7 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • lê linh trang trang

  cho hình bình hành ABCD . gọi E và F lần lượt là trung điểm của AB và CD . nối À và CE ,hai đường chéo cắt BD lần lượt tại M và N . cm : VÉC tơ DM=MN+nb

   

  Theo dõi (1) 4 Trả lời
 • Phan Quân

  ABCD là tứ giác bất kì

  CMR: \(\overrightarrow{AB}\)+\(\overrightarrow{CD}\)=\(\overrightarrow{AD}\)+\(\overrightarrow{CB}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
YOMEDIA