ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1.1 trang 10 SBT Hình học 10

Giải bài 1.1 tr 11 SBT Hình học 10

Hãy tính số các vec tơ (khác \(\overrightarrow 0 \)) mà các điểm đầu và điểm cuối được lấy từ các điểm phân biệt đã cho trong các trường hợp sau:

a) Hai điểm;                   

b) Ba điểm;

c) Bốn điểm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Với hai điểm A, B có hai vectơ là \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {BA} \)

b) Với ba điểm A, B, C có 6 vectơ là \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {BA} ,\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {CA} ,\overrightarrow {BC} ,\overrightarrow {CB} \)

c) Với bốn điểm A, B, C, D có 12 véctơ là \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {BA} ,\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {CA} ,\overrightarrow {AD} ,\overrightarrow {DA} ,\overrightarrow {BC} ,\overrightarrow {CB} ,\overrightarrow {BD} ,\overrightarrow {DB} ,\overrightarrow {CD} ,\overrightarrow {DC} \)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 10 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
 • Việt Long

  A. Vectơ – không là vectơ có phương tùy ý.

  B. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng phương với nhau.

  C. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác vectơ 0 thì cùng phương với nhau.

  D. Điều kiện cần để hai vectơ bằng nhau là chúng có độ dài bằng nhau.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Dat Pham Duc

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  Theo dõi (1) 4 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)