ADMICRO

Bài tập 1.1 trang 10 SBT Hình học 10

Giải bài 1.1 tr 11 SBT Hình học 10

Hãy tính số các vec tơ (khác \(\overrightarrow 0 \)) mà các điểm đầu và điểm cuối được lấy từ các điểm phân biệt đã cho trong các trường hợp sau:

a) Hai điểm;                   

b) Ba điểm;

c) Bốn điểm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Với hai điểm A, B có hai vectơ là \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {BA} \)

b) Với ba điểm A, B, C có 6 vectơ là \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {BA} ,\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {CA} ,\overrightarrow {BC} ,\overrightarrow {CB} \)

c) Với bốn điểm A, B, C, D có 12 véctơ là \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {BA} ,\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {CA} ,\overrightarrow {AD} ,\overrightarrow {DA} ,\overrightarrow {BC} ,\overrightarrow {CB} ,\overrightarrow {BD} ,\overrightarrow {DB} ,\overrightarrow {CD} ,\overrightarrow {DC} \)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 10 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • na na

  cho ngũ giác ABCDE có bao nhiêu vecto khác 0 có điểm đầu cuối là đỉnh của ngũ giác đã cho?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Vũ Hải Yến
  Bài 1.7 (STB trang 12)

  Cho hình bình hành ABCD. Dựng \(\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{BA};\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{DA};\overrightarrow{NP}=\overrightarrow{DC};\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{BC}\). Chứng minh \(\overrightarrow{AQ}=\overrightarrow{0}\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)