YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 45 SGK Tin học 8

Giải bài 4 tr 45 sách GK Tin học lớp 8

Cho hai biến x và y. Hãy mô tả thuật toán đổi giá trị của các biến nói trên (nếu cần) để x và y theo thứ tự có giá trị không giảm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Xác định bài toán:

  • INPUT: Hai biến x và y
  • OUTPUT: Hai biến x và y theo thứ tự có giá trị không giảm

Mô tả thuật toán:

  • Bước 1: Nếu x ≤ y, chuyển tới bước 5
  • Bước 2: \(x \leftarrow x + y\)
  • Bước 3: \(y \leftarrow x - y\)
  • Bước 4: \(x \leftarrow x - y\)
  • Bước 5: Kết thúc thuật toán

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 45 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON