YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 45 SGK Tin học 8

Giải bài 3 tr 45 sách GK Tin học lớp 8

Cho hai biến x và y. Hãy mô tả thuật toán đổi giá trị của các biến nói trên để x và y có giá trị tăng dần. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Xác định bài toán:

  • INPUT: Ba số dương a > 0, b > 0 và c > 0
  • OUTPUT: Thông báo "a, b và c có thể là ba cạnh của một tam  giác" hoặc thông báo "a, b và c không thể là ba cạnh của một tam  giác"

Mô tả thuật toán:

  • Bước 1: Tính a + b. Nếu a + b ≤ c, chuyển tới bước 5;
  • Bước 2: Tính b + c. Nếu b + c ≤ c, chuyển tới bước 5;
  • Bước 3: Tính a + c. Nếu a + c ≤ b, chuyển tới bước 5;
  • Bước 4: Thông báo "a, b và c có thể là ba cạnh của một tam  giác" và kết thúc thuật toán;
  • Bước 5: Thông báo "a, b và c không thể là ba cạnh của một tam  giác" và kết thúc thuật toán.

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 45 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON