YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 45 SGK Tin học 8

Giải bài 6 tr 45 sách GK Tin học lớp 8

Hãy mô tả thuật toán tính tổng các số dương trong dãy số A = {a1, a2,..., an} cho trước.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Xác định bài toán:

  • INPUT: n và dãy n số a1, a2,..., an
  • OUTPUT: S = Tổng các số ai > 0 trong dãy a1, a2,..., an

Mô tả thuật toán:

  • Bước 1: \(S \leftarrow 0; i \leftarrow 0\)
  • Bước 2: \(i \leftarrow i + 1\)
  • Bước 3: Nếu ai > 0, \(S \leftarrow S + a_{i}\); ngược lại, giữ nguyên S
  • Bước 4: Nếu i ≤ n, và quay lại Bước 2
  • Bước 5: Thông báo S và kết thúc thuật toán

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 45 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON