ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Hãy viết thuật toán của bài toán tính tổng hai số?

1. đổi các biểu thức toán sau sang ngôn ngữ Pascal

a) \(\dfrac{1}{b+2}\left(a^2+c\right)=5\)

b) \(k^2+\left(k+1\right)^2\ne\left(k+2\right)^2\)

c) \(8x-7>1\)

d) \(b^2-4ac\ge0\)

2. hãy viết thuật toán của bài toán "Tính tổng của 2 số".

3. hãy viết thuật toán của bài toán " Tính tổng của N số tự nhiên đầu tiên". Giả sử N đã được nhập vào từ bàn phím.

4. Viết chương trình tính diện tích S của hình tam giác với độ dài 1 cạnh a và chiều cao tương ứng h (a và h là các số tự nhiên được nhập vào từ bàn phím)

5. Viết chương trình tính chu vi, diện tích của hình tròn bán kính R. Với R được nhập vào từ bàn phím.

6. Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên, kiểm tra và in ra màn hình thông báo số đó là số chẵn hay số lẻ.

7. Viết chương trình tìm số nhỏ nhất trong 3 số nguyên a, b, c.

8. Viết chương trình nhập vào 3 cạnh của tam giác, kiểm tra và đưa ra màn hình đó có phải là tam giác cân hay không?

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1.

  a) (1/(b+a))*(a*a+c)=5

  b) k*k+(k+1)*(k+1)<>(k+2)*(k+2)

  c) 8*x-7>1

  d) b*2-4*a*c>=0

  2.

  Bước 1. Nhập 2 số a và b bất kì.

  Bước 2. SUM ß a+b.

  Bước 3. Thông báo giá trị của SUM và kết thúc thuật toán.

  3.

  Bước 1. Nhập N

  Bước 2. SUM ß 0; i ß 0.

  Bước 3. SUM ß SUM + i.

  Bước 4. i ß i + 1.

  Bước 5. Nếu i N, thì quay lại bước 3

  Bước 6. Thông báo giá trị của SUM và kết thúc thuật toán.

  4.

  program tinh_dien_tich_tam_giac;

  uses crt;
  var a,h : interger;
  S : real;
  begin
  clrscr;
  write(‘Nhap do dai canh day la: ’);

  readln (a);

  write(‘Nhap do dai chieu cao la: ’);

  readln(h);
  S:=(a*h)/2;
  writeln(‘Dien tich hinh tam giac la: ’,S:4:1);
  readln;
  end.

  Còn lại tự giải nha banh

    bởi Le Van Thinh Thinh 29/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)