YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 100 SGK Tin học 12

Giải bài 1 tr 100 sách GK Tin học lớp 12

Nêu sự khác nhau giữa hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Sự khác nhau giữa hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán:

Hệ CSDL tập trung Hệ CSDL phân tán
 • Toàn bộ CSDL được lưu ở một dàn máy tính (có thể bao gồm một hoặc nhiều máy được điều hành chung như một máy).
 • Đặc trưng:
  • Dữ liệu được lưu trên máy tính trung tâm
  • Nhiều người dùng từ xa có thể truy cập CSDL.
 • Phân loại:
  • Hệ CSDL cá nhân
  • Hệ CSDL trung tâm
  • Hệ CSDL khách chủ
 • Dữ liệu không lưu trữ tập trung ở một máy mà được lưu trữ ở nhiều máy trên mạng và được tổ chức thành những CSDL con.
 • Đặc trưng:
  • Dữ liệu có thể được lưu trữ ở nhiều CSDL con
  • Có thể sử dụng dữ liệu ở nhiều nơi để truy vấn.
 • Phân loại:
  • Hệ CSDL thuần nhất
  • Hệ CSDL hỗn hợp

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 100 SGK Tin học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON