ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 100 SGK Tin học 12

Giải bài 3 tr 100 sách GK Tin học lớp 12

Vì sao nói hiệu năng hệ thống của hệ CSDL phân tán được nâng cao?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Vì các hệ CSDL được phân tán trên các trạm có thể thực hiện song song nên tốc độ truy cập dữ liệu vào dữ liệu nhanh hơn so với hệ CSDL tập trung.

 

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 100 SGK Tin học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1