YOMEDIA

Bài tập 3 trang 100 SGK Tin học 12

Giải bài 3 tr 100 sách GK Tin học lớp 12

Vì sao nói hiệu năng hệ thống của hệ CSDL phân tán được nâng cao?

ADMICRO

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Vì các hệ CSDL được phân tán trên các trạm có thể thực hiện song song nên tốc độ truy cập dữ liệu vào dữ liệu nhanh hơn so với hệ CSDL tập trung.

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 100 SGK Tin học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Rinrada Trieu
  Lấy vd hệ csdl trung tâm
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Hoàng Phúc Lộc

  Em lấy 1 ví dụ về hệ CSDL phân tán, giải thích sự phân  tán của hệ CSDL đó?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA