ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1 trang 98 SGK Tin học 10

Giải bài 1 tr 98 sách GK Tin học lớp 10

Hãy mô tả các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản, đó là:

  • Nhập và lưụ trữ văn bản;
  • Sửa đổi văn bản, bao gồm sửa đổi kí tự và từ, sửa đổi cấu trúc văn bản.
  • Trình bày văn bản;
  • Một số chức năng khác: tìm kiếm và thay thế; tạo bảng và thực hiện tính toán, sắp xếp dữ liệu trong bảng,..

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 98 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON