ADMICRO
VIDEO

Bài tập 4 trang 98 SGK Tin học 10

Giải bài 4 tr 98 sách GK Tin học lớp 10

Hãy viết dãy kí tự cần gõ theo kiểu Telex (hoặc VNI) để nhập câu "Trong đầm gì đẹp bằng sen".

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

  • Dãy kí tự cần gõ theo kiểu TELEX: Trong ddaamf gif ddepj bawngf sen.
  • Dãy kí tự cần gõ theo kiểu TELEX: Tong d9a6m2 gi2 d9ep5 ba8ng2 sen.

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 98 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON