YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 98 SGK Tin học 10

Giải bài 3 tr 98 sách GK Tin học lớp 10

Để có thể soạn thảo văn bản tiếng Việt, trên máy tính cần có những gì?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Để có thể soạn thảo văn bản tiếng Việt, trên máy tính cần có chương trình gõ tiếng Việt (Vietkey, Unikey...), bộ phông chữ tiếng Việt (.VnTime, .VnArial...; VNI-Times, VNI-Helv....; Times New Roman, Arial, Tahoma...) (cần bật chức năng gõ tiếng Việt). Ngoài ra ngầm định là đã phải có bộ mã tiếng Việt (TCVN3 (hay ABC), VNI...).

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 98 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON