YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 54 Ô nhiễm môi trường

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Hái lượm
  • B. Săn bắn quá mức
  • C. Hái lượm, săn bắn, chiến tranh
  • D. Chiến tranh
  • A. Do hoạt động của con người gây ra
  • B. Do hoạt động của con người gây ra và do 1 số hoạt động của tự nhiên.
  • C. Do con người thải rác ra sông
  • D. Do 1 số hoạt động của tự nhiên (núi lửa, lũ lụt ...)
  • A. Các chất thải do đốt cháy nhiên liệu: Gỗ, củi, than đá, dầu mỏ
  • B. Săn bắt bừa bãi, vô tổ chức
  • C. Các chất thải từ thực vật phân huỷ
  • D. Đốn rừng để lấy đất canh tác
  • A. Phân, rác, nước thải sinh hoạt
  • B. Nước thải sinh hoạt, nước thải từ các bệnh viện
  • C. Xác chết của các sinh vật, nước thải từ các bệnh viện
  • D. Phân, rác, nước thải sinh hoạt, xác chết sinh vật, nước thải từ các bệnh viện
  • A. Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm gây hại
  • B. Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ
  • C. Thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm gây hại
  • D. Thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm gây hại
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON