AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguồn gốc gây ô nhiễm sinh học chủ yếu do các chất thải như

  • A. Phân, rác, nước thải sinh hoạt
  • B. Nước thải sinh hoạt, nước thải từ các bệnh viện
  • C. Xác chết của các sinh vật, nước thải từ các bệnh viện
  • D. Phân, rác, nước thải sinh hoạt, xác chết sinh vật, nước thải từ các bệnh viện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>