AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thuốc bảo vệ thực vật gồm các loại

  • A. Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm gây hại
  • B. Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ
  • C. Thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm gây hại
  • D. Thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm gây hại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>