YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hoạt động nào sau đây của con người không ảnh hưởng đến môi trường

  • A. Hái lượm
  • B. Săn bắn quá mức
  • C. Hái lượm, săn bắn, chiến tranh
  • D. Chiến tranh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA