YOMEDIA

Bài tập 3 trang 66 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 66 sách GK Sinh lớp 9

Tại sao biến đổi cấu trúc NST lại gây hại cho con người và sinh vật.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Đột biến cấu trúc thường gây hại cho con người và sinh vật vì nó làm thay đổi số lượng và đảo lộn cách sắp xếp gen trên đó gây ra các rối loạn trao đổi chất hoặc bệnh NST.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 66 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Chai Chai

  1.Di truyền giả NST thường là gì? Khi nào thì biết gen di truyền theo quy luật liên kết giới tính (gen nằm trên vùng không tương đồng trên X hoặc Y) hay di truyền giả NST thường (gen nằm trên vùng tương đồng trên X và Y) ?

  2.Có bao nhiêu phép lai cho ra tỉ lệ kiểu hình đời con phân li kiểu hình 2 con cái mắt đỏ: 1 con đực mắt đỏ: 1 con đực mắt trắng (Đỏ: A> trắng: a), cho biết phép lai di truyền bình thường, không xảy ra đột biến?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  Một đoạn ADN có m= 18.10^5 đvc. Trên đoạn có mang 3 gen. Trong đo, chiều dài gen 1 gấp 2 lần chiều dài gen 2 và gen 3. Gen 2 có chiều dài= 1/2 gen 3.

  a. Tính số nu và chiều dài của ADN

  b. Tính chiều dài mỗi gen trong đoạn AND đó

  c. Tính số liên kết hóa trị giữa đường và axit có trong từng gen trên

  d. Đoạn AND trên thực hiện nhân đôi 5 lần , tính số nu môi trg nội bào cần cung cấp cho gen1 và gen 3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA