YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9 trang 55 SBT Sinh học 9

Giải bài 9 tr 55 sách BT Sinh lớp 9

Đột biến cấu trúc làm giảm số lượng gen trên 1 NST là

A. mất đoạn.

B. lặp đoạn và đảo đoạn.

C. lặp đoạn.

D. đảo đoạn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

 • Đột biến cấu trúc làm giảm số lượng gen trên 1 NST là mất đoạn.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 55 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • minh dương

  a) Những cơ chế nào xảy ra đối với cặp NST tương đồng ở cấp độ Tb đã tạo nên biến dị tổ hợp phong phú ở loài sinh sản hữu tính?

  b)Xét hai loài thực vật.Loài 1 có KG AaBb ,loài 2 có KG AB/ab (các gen liên kết hoàn toàn).Muốn nhận biết KG mỗi loài cần làm như thế nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  Nhờ mọi người giải giúp mình, càng nhanh càng tốt vì ngày mai mình phải kiểm tra rồi! Nếu được thì mình cảm ơn trước nha!

  1. Sự khác nhau của NST thường và NST giới tính?

  2. Vì sao ADN có tính đa dạng và đặc thù?

  3. Vì sao Prôtêin có tính đa dạng và đặc thù?

  4. Diễn biến của NST trong nguyên phân, giảm phân. Ý nghĩa của nguyên phân, giảm phân thụ tinh.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Mng ơi giúp e với !!!

  1. So sánh đột biến cấu trúc NST với đột biến số lượng NST

  2. So sánh đột biến gen với đột biến cấu trúc NST

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  1.Di truyền giả NST thường là gì? Khi nào thì biết gen di truyền theo quy luật liên kết giới tính (gen nằm trên vùng không tương đồng trên X hoặc Y) hay di truyền giả NST thường (gen nằm trên vùng tương đồng trên X và Y) ?

  2.Có bao nhiêu phép lai cho ra tỉ lệ kiểu hình đời con phân li kiểu hình 2 con cái mắt đỏ: 1 con đực mắt đỏ: 1 con đực mắt trắng (Đỏ: A> trắng: a), cho biết phép lai di truyền bình thường, không xảy ra đột biến?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  Một đoạn ADN có m= 18.10^5 đvc. Trên đoạn có mang 3 gen. Trong đo, chiều dài gen 1 gấp 2 lần chiều dài gen 2 và gen 3. Gen 2 có chiều dài= 1/2 gen 3.

  a. Tính số nu và chiều dài của ADN

  b. Tính chiều dài mỗi gen trong đoạn AND đó

  c. Tính số liên kết hóa trị giữa đường và axit có trong từng gen trên

  d. Đoạn AND trên thực hiện nhân đôi 5 lần , tính số nu môi trg nội bào cần cung cấp cho gen1 và gen 3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  Mọi người có thể cho mình một vài hình ảnh về đột biến cấu trúc nst ở người và thực vật, thông tin về nó được ko ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF