YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 10 trang 55 SBT Sinh học 9

Giải bài 10 tr 55 sách BT Sinh lớp 9

Đột biến cấu trúc làm thay đổi vị trí của gen trên 1 NST là

A. mất đoạn và lặp đoạn.

B. lặp đoạn và đảo đoạn.

C. lặp đoạn.

D. đảo đoạn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

  • Đột biến cấu trúc làm thay đổi vị trí của gen trên 1 NST là đảo đoạn.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 55 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF