YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 50 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 tr 50 sách BT Sinh lớp 9

Giả sử có một cặp NST tương đồng mang các đoạn phân bố theo trật tự sau:

 • NST thứ nhất: ABCDEF
 • NST thứ hai: abcdef

1. Khi giảm phân cho các tế bào sinh dục chứa một NST trong các trường hợp sau:

a) Xuất hiện các giao tử: ABCD, abcdefef

b) Xuất hiện các giao tử: ABABCDEF, abdcef

Hãy xác định dạng đột biến trong các trường hợp nêu trên.

2. Khi giảm phân cho các tế bào sinh dục chứa một cặp NST trong các trường hợp sau:

a) Xuất hiện các giao tử: ABCDEF, abcdef

b) Xuất hiện các giao tử: ABCDEF, ABCDEF

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

1. Trường hợp chứa một NST:

a) Đây là các dạng đột biến mất đoạn (mất đoạn EF) và lặp đoạn (lặp đoạn ef).

b) Đây là các dạng đột biến lặp đoạn (lặp đoạn AB) và đảo đoạn (đảo đoạn cd).

2. Trường hợp chứa một cặp NST:

a) Đây là dạng đột biến dị bội (n +1) được tạo thành do cặp NST tương đồng không phân li ở lần giảm phân I.

b) Đây là dạng đột biến dị bội (n +1) được tạo thành do cặp NST tương đồng không phân li ở lần giảm phân II.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 50 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Hoài Thương

  A. Xảy ra trên NST trong nhân tế bào
  B. Làm thay đổi cấu trúc NST
  C. Làm thay đổi số lượng của NST
  D. Cả A, B, C đều đúng

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Cho các nguyên nhân sau đây:

  (1) Do việc tập trung của các nhiễm sắc thể trên mặt phẳng xích đạo ở kì giữa của quá trình giảm phân I theo nhiều cách khác nhau.

  (2) Do NST đứt gãy, đoạn này kết hợp với một đoạn NST khác.

  (3) Sự tiếp hợp và trao đổi chéo không cân xảy ra ở kì đầu của giảm phân I giữa 2 cromatit khác nguồn gốc của cặp NST đồng dạng.

  (4) Sự phân li không bình thường của NST, xảy ra ở kì sau của quá trình phân bào.

  (5) Sự phá hủy hoặc không xuất hiện thoi phân bào trong phân bào.

  A. 3
  B. 2
  C. 4
  D. 5

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  A. Xảy ra trong quá trình nguyên phân hoặc giảm phân.
  B. Đoạn bị mất có thể ở đầu mút, giữa cánh hoặc mang tâm động.
  C. Đoạn bị mất không chứa tâm động sẽ bị thoái hoá.
  D. Do một đoạn nào đó của NST bị đứt gãy, không nối lại được.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Xét 4NST lần lượt

   I                             II                        III                              IV

  ABCDEF.GHIK → ABCD.GHIK → ABCDBCD.GHIK → DCBABCD.GHIK

  A. Đảo đoạn.
  B. Mất đoạn.
  C. Lặp đoạn.
  D. Cả A và B.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  Xét 4NST lần lượt

   I                             II                        III                              IV

  ABCDEF.GHIK → ABCD.GHIK → ABCDBCD.GHIK → DCBABCD.GHIK

  A. Đảo đoạn.
  B. Mất đoạn.
  C. Lặp đoạn.
  D. Cả A và B.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An

  Xét 4NST lần lượt

   I                             II                        III                              IV

  ABCDEF.GHIK → ABCD.GHIK → ABCDBCD.GHIK → DCBABCD.GHIK

  A. Đảo đoạn.
  B. Mất đoạn.
  C. Lặp đoạn.
  D. Cả A và B.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF