YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8 trang 55 SBT Sinh học 9

Giải bài 8 tr 55 sách BT Sinh lớp 9

Đột biến cấu trúc làm tăng số lượng gen trên 1 NST là

A. mất đoạn và lặp đoạn.

B. lặp đoạn và đảo đoạn

C. lặp đoạn.

D. đảo đoạn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

  • Dạng đột biến lặp đoạn làm tăng số lượng gen trên 1 NST.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 55 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF