ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 22 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 22 về Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Phá vỡ cấu trúc NST
  • B. Gây ra sự sắp xếp lại các đoạn trên NST
  • C. NST gia tăng số lượng trong tế bào
  • D. Cả a và b đều đúng
  • A. Do các tác nhân vật lý, hóa học từ môi trường tác động làm phá vỡ cấu trúc NST
  • B. Do con người chủ động sử dụng các tác nhân vật lý, hóa học tác động vào cơ thể sinh vật
  • C. Do quá trình giao phối ở các sinh vật sinh sản hữu tính
  • D. Cả a và b
   
   
  • A. Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, thêm đoạn
  • B. Mất đoạn, chuyển đoạn, đảo đoạn, thêm đoạn
  • C. Mất đoạn, chuyển đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn
  • D. Mất đoạn, chuyển đoạn, đảo đoạn
  • A. Mất đoạn đầu trên NST số 21
  • B. Lặp đoạn giữa trên NST số 23
  • C. Đảo đoạn trên NST giới tính X
  • D. Chuyển đoạn giữa NST số 21 và NST số 23
  • A. Lặp đoạn NST ở lúa mạch làm tăng hoạt tính enzimamilaza thuỷ phân tinh bột
  • B. Đảo đoạn trên NST của cây đậu Hà Lan
  • C. Lặp đoạn trên NST X của ruồi giấm làm thay đổi hình dạng của mắt
  • D. Lặp đoạn trên NST của cây đậu Hà Lan
 

 

 

YOMEDIA
1=>1