YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 66 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 tr 66 sách GK Sinh lớp 9

Đột biến cấu trúc NST là gì? Hãy mô tả từng dạng đột biến cấu trúc NST.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST.

Có bốn dạng đột biến cấu trúc NST:

  • Mất đoạn: một đoạn nào đó của NST bị mất đi so với dạng ban đầu, làm độ dài của NST giảm đi.
  • Lặp đoạn là 1 đoạn NST có thể lặp lại 1 hay nhiều lần, làm tăng số lượng gen trên đó.
  • Đảo đoạn là 1 đoạn NST đứt ra rồi đảo ngược 180o và nối lại làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên đó.
  • Chuyển đoạn là sự trao đổi đoạn giữa các NST không tương đồng, một số gen trong nhóm liên kết này chuyển sang nhóm liên kết khác.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 66 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON