YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7 trang 55 SBT Sinh học 9

Giải bài 7 tr 55 sách BT Sinh lớp 9

Dạng đột biến nào làm tăng cường hoặc giảm bớt mức biểu hiện của tính trạng?

A. Mất đoạn.

B. Lặp đoạn.

C. Đảo đoạn.

D. Vừa mất đoạn vừa đảo đoạn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

  • Dạng đột biến lặp đoạn làm tăng cường hoặc giảm bớt mức biểu hiện của tính trạng.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 55 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF