YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 106 SBT Sinh học 8

Giải bài 8 tr 106 sách BT Sinh lớp 8

Xung thần kinh được truyền đi cả hai chiều trong

A. Nơron hướng tâm.    

B. Nơron li tâm.

C. Dây thần kinh pha.    

D. Cả A và B. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Xung thần kinh được truyền đi cả hai chiều trong dây thần kinh pha. 

⇒ Đáp án C

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 106 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF