YOMEDIA
NONE

Bài tập 17 trang 107 SBT Sinh học 8

Giải bài 17 tr 107 sách BT Sinh lớp 8

Chất trắng là

A. Căn cứ của các phản xạ không điểu kiện.

B. Đường dẫn truyền nối các căn cứ trong tuỷ sống với nhau và với não bộ.

C. Căn cứ của các phản xạ có điều kiện.

D. Cả A và C. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17

Chất trắng là đường dẫn truyền nối các căn cứ trong tuỷ sống với nhau và với não bộ.

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 107 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF