YOMEDIA

Hỏi đáp về Dây thần kinh tuỷ - Sinh học 8

ADMICRO

Danh sách hỏi đáp (42 câu):

 • can chu Cách đây 2 tuần

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  khanh nguyen Cách đây 2 tuần

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quế Anh Cách đây 2 tuần

  Có 31 đôi dây thần kinh tủy là các ............. gồm có các bó sợi .............. (cảm giác) và các bó sợi ............ (vận động) được nối với các tủy qua các .............. và ..............

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Linh Cách đây 2 tuần

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu trang Cách đây 2 tuần

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Quang Huy Cách đây 2 tuần

   Kể tên các tuyến vừa có chức năng ngoại tiết vừa có chức năng nội tiết

   

  01/01/1970 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Duy Quang Cách đây 1 tháng

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Thanh Cách đây 2 tháng

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quỳnh Như Nguyễn Cách đây 2 tháng

  Trình bày cấu tạo và chức năng của dây thần kinh tủy dưới dạng sơ đồ tư duy

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Văn Nghệ Cách đây 3 tháng
  Nêu vị trí, số lượng, chức năng, cấu tạo của dây thần tủy?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Yến Cách đây 3 tháng
  Trình bày chức năng của rễ trước và rễ sau

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Thông Cách đây 3 tháng
  Dây thần kinh tủy

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • TẬP BÀI Cách đây 3 tháng
  Các bạn giúp mình với

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đỗ Nhi Cách đây 3 tháng

  Trung ương thần kinh giao cảm nằm ở sừng bên của tủy sống từ:    A. Đốt ngực 1 đến đốt thắt lưng 3        B. Đốt ngực 2 đến  đốt thắt lưng 4          C. Đốt ngực 3 đến đó thắt lưng 5            D. Đốt cổ 1 đến đốt ngực 3

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Dũng Cách đây 4 tháng

  Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha

   

  01/01/1970 |    6 Trả lời

  Theo dõi (1)
  6
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mỹ Quyên Cách đây 1 năm

  hầu hết các đường dẫn truyền được bắt chéo ở đâu??!

  01/01/1970 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Trung Phuong Cách đây 2 năm

  cấu tạo trong và chức năng của tủy sống

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Thảo Cách đây 2 năm

  Hãy tìm ví dụ trong thực tiễn đời sống về sự thành lập các phản xạ mới và ức chế các phản xạ cũ không còn thích hợp nữa?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh thuận Cách đây 2 năm

  10 câu tiếp theo nào! (Câu 11 - câu 20)

  11/Dây thần kinh của tuỷ sống có số lượng bao nhiêu?

  a.21 đôi. b.30 đôi. c.31 đôi. d.35 đôi.

  12/Các căn cứ thần kinh liên hệ với nhau nhờ thành phần nào trong tuỷ sống?

  a.Chất xám. b.Chất trắng. c.Tế bào thần kinh. d.Cơ quan cảm giác.

  13/Tại sao dây thần kinh tuỷ là dây pha?

  a.vì dây thần kinh tuỷ có rễ trước và rễ sau.

  b.vì dây thần kinh tuỷ bao gồm các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động được liên hệ với tuỷ sống qua rễ sau và rễ trước.

  c.Vì dây thần kinh tuỷ có 31 đôi bao gồm rễ sau và rễ trước.

  d.cả a,b,c.

  14/Rễ sau của dây thần kinh tuỷ có chức năng gì?

  a.Dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các thụ quan về trung ương.

  b.Dẫn truyền xung thần kinh từ trung ương đi ra cơ quan đáp ứng.

  c.Dẫn truyền xung vận động từ trung ương đi ra cơ quan đáp ứng.

  d.Cả a,b,c đều sai.

  15/Vị trí của tiểu não nằm ở:

  a.Trên bán cầu não.

  b.Bộ phận ngoại biên.

  c.Sau trụ não dưới bán cầu não.

  d.Ngoài các nhân xám.

  16/Bộ phận nào được cấu tạo bởi chất xám và chất trắng?

  a.Trụ não.

  b.Đại não.

  c.Tuỷ sống.

  d.Cả a,b,c.

  17/Ở chất xám của trụ não gồm có bao nhiêu đôi dây thần kinh não?

  a.10 đôi.

  b.12 đôi.

  c.15 đôi.

  d.17 đôi.

  18/Chức năng của tiểu não là:

  a.trung khu của các phản xạ điều hoà.

  b.Phối hợp các cử động phức tạp của cơ thể.

  c.Giữ thăng bằng cho cơ thể.

  d.cả a,b,c đúng.

  19/Não trung gian có cấu tạo là:

  a.chất xám ở trong,chất trắng tập trung thành các nhân xám.

  b.Chất xám tạo thành lớp vỏ bên ngoài chất trắng.

  c.Chất xám ở trong và chất trắng ở ngoài.

  d.Chất xám ở ngoài và chất trắng ở trong.

  20/Chức năng nào sau đây là của tuỷ sống?

  a.Điều hoà hoạt động của các cơ quan(hô hấp, tiêu hoá)

  b.Là trung khu của PXKĐK.

  c.Phối hợp điều hoà các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cho cơ thể.

  d.Cả a,b,c.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vũ Khúc Cách đây 2 năm

  4. Trình bày cấu tạo, chức năng của dây thần kinh tủy ? Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trung Thành Cách đây 2 năm

  Nêu cấu tạo chức năng của tủy sống, trụ não, đại não, tiểu não và não trung gian?

  Những đặc điểm tiến hóa của đại não người so với não thú?

  Tại sao dây thần kinh tủy là dây pha?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Viết Khánh Cách đây 2 năm

  Tại sao nói dây thần kinh tuỷ là dây pha? Vận dụng kiến thức đã học em hãy cho biết kết quả thí nghiệm ở bảng sau:

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh Cách đây 2 năm

  1) Các loại dây thần kinh não

  2) Phân biệt nơron giao cảm và nơron đối giao cảm

  3) Vị trí vùng thị giác. Cơ quan thụ cảm thính giác

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bin Nguyễn Cách đây 2 năm

  1/Trình bày cấu tạo và chức năng của tủy?.

  2/Mô tả thí nghiệm để tìm hiểu chức năng của tủy?.

  3/Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha? Giải thích rõ.

  4/Trên một con ếch đã mổ để nghiên cứu rễ tủy, em Quang đã vô ý làm đứt một sổ rễ. Bằng cách nào em có thể phát hiện rễ nào còn, rễ nào mất?.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Đào Cách đây 2 năm

  -Chức năng của rễ tủy?

  -Chức năng của dây thần kinh tủy?

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA