ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Dây thần kinh tuỷ - Sinh học 8

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (127 câu):

 • Khánh An Cách đây 2 tháng

  A. cúc xináp.
  B. sợi trục.
  C. bao miêlin.
  D. sợi nhánh.

   

  29/07/2021 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  thu hằng Cách đây 2 tháng

  A. 12
  B. 24
  C. 31
  D. 62

   

  29/07/2021 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh dương Cách đây 2 tháng

  A. dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các thụ quan về trung ương thần kinh.
  B. dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ trung ương thần kinh tới cơ quan đáp ứng.
  C. dẫn truyền xung thần kinh vận động từ cơ quan đáp ứng về trung ương thần kinh.
  D. dẫn truyền xung thần kinh vận động từ các thụ quan về trung ương thần kinh.

   

  29/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bao Chau Cách đây 2 tháng

  A. Chất xám
  B. Chất trắng
  C. Thân não
  D. Vỏ não

   

  30/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vũ Khúc Cách đây 2 tháng

  A. Rễ sau bên trái bị đứt
  B. Rễ sau bên phải bị đứt.
  C. Rễ trước bên trái bị đứt.
  D. Rễ trước bên phải bị đứt

   

  30/07/2021 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bình Nguyen Cách đây 5 tháng

  A. Vì nó bao gồm cả bó sợi thần kinh hướng tâm (cảm giác) và bó sợi thần kinh li tâm (vận động)

  B. Vì nó vừa thu nhận, vừa trả lời kích thích

  C. Vì nó vừa chịu sự chi phối của hệ thần kinh sinh dưỡng, vừa chịu sự điều khiển của hệ thần kinh vận động

  D. Tất cả các phương án còn lại

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Lộc Cách đây 5 tháng

  A. Dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ cơ quan thụ cảm về trung ương

  B. Phân tích và xử lí các kích thích tiếp nhận được từ cơ quan thụ cảm

  C. Dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương tới cơ quan đáp ứng

  D. Tất cả các phương án còn lại

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Giang Cách đây 5 tháng

  A. rễ cảm giác hoặc rễ vận động.

  B. rễ vừa có chức năng cảm giác, vừa có chức năng vận động.

  C. rễ vận động.

  D. rễ cảm giác.

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hiền Cách đây 5 tháng

  A. Phân tích và xử lí các kích thích tiếp nhận được từ cơ quan thụ cảm

  B. Dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ cơ quan thụ cảm về trung ương

  C. Dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương tới cơ quan đáp ứng

  D. Tất cả các phương án còn lại

  05/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lê Tín Cách đây 5 tháng

  A. Rễ li tâm

  B. Rễ cảm giác

  C. Rễ vận động

  D. Rễ hướng tâm

  05/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Xuan Xuan Cách đây 5 tháng

  A. Chỉ dẫn truyền xung thần kinh cảm giác

  B. Chỉ dẫn truyền xung thần kinh vận động

  C. Dẫn truyền cả xung vận động và xung cảm giác

  D. Không dẫn truyền xung thần kinh

  05/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Nhan Cách đây 5 tháng

  A. Tùy từng loại mà dây thần kinh được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh vận động hoặc bó sợi cảm giác.

  B. Chỉ được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh vận động

  C. Chỉ được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh cảm giác

  D. Bao gồm bó sợi thần kinh cảm giác và bó sợi thần kinh vận động

  05/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng Ngọc Trâm Cách đây 5 tháng

  A. Rễ vận động

  B. Hạch thần kinh

  C. Lỗ tủy

  D. Hành não

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sam sung Cách đây 5 tháng

  A. Dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ cơ quan thụ cảm về trung ương

  B. Phân tích và xử lí các kích thích tiếp nhận được từ cơ quan thụ cảm

  C. Dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương tới cơ quan đáp ứng

  D. Tất cả các phương án còn lại

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tường Vy Cách đây 5 tháng

  A. Phân tích và xử lí các kích thích tiếp nhận được từ cơ quan thụ cảm

  B. Dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ cơ quan thụ cảm về trung ương

  C. Dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương tới cơ quan đáp ứng

  D. Tất cả các phương án còn lại

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huy Tâm Cách đây 5 tháng

  A. Chi sau bên phải co, các chi còn lại thì không

  B. Chi sau bên phải không co nhưng co các chi còn lại

  C. Tất cả các chi đều co

  D. Tất cả các chi đều không co

  05/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Minh Hải Cách đây 5 tháng

  A. Rễ cảm giác hoặc rễ vận động.

  B. Rễ vừa có chức năng cảm giác, vừa có chức năng vận động.

  C. Rễ vận động.

  D. Rễ cảm giác.

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Khánh Ngọc Cách đây 5 tháng

  A. Tùy từng loại mà dây thần kinh được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh vận động hoặc bó sợi cảm giác.

  B. Chỉ được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh vận động

  C. Chỉ được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh cảm giác

  D. Bao gồm bó sợi thần kinh cảm giác và bó sợi thần kinh vận động

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng Anh Cách đây 5 tháng

  A. Rễ li tâm

  B. Rễ cảm giác

  C. Rễ vận động

  D. Rễ hướng tâm

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Bảo An Cách đây 5 tháng

  A. Vì nó bao gồm cả bó sợi thần kinh hướng tâm (cảm giác) và bó sợi thần kinh li tâm (vận động)

  B. Vì nó vừa thu nhận, vừa trả lời kích thích

  C. Vì nó vừa chịu sự chi phối của hệ thần kinh sinh dưỡng, vừa chịu sự điều khiển của hệ thần kinh vận động

  D. Tất cả các phương án còn lại

  05/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • con cai Cách đây 5 tháng

  A. Chi sau bên phải co, các chi còn lại thì không

  B. Tất cả các chi đều không co

  C. Tất cả các chi đều co

  D. Chi sau bên trái không co nhưng co các chi còn lại

  05/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ban Mai Cách đây 5 tháng

  A. Dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ cơ quan thụ cảm về trung ương

  B. Phân tích và xử lí các kích thích tiếp nhận được từ cơ quan thụ cảm

  C. Dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương tới cơ quan đáp ứng

  D. Tất cả các phương án còn lại

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu hằng Cách đây 5 tháng

  A. rễ cảm giác hoặc rễ vận động.

  B. rễ vừa có chức năng cảm giác, vừa có chức năng vận động.

  C. rễ vận động.

  D. rễ cảm giác.

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Hien Cách đây 5 tháng

  A. Chi sau bên phải co, các chi còn lại thì không

  B. Chi sau bên phải không co nhưng co các chi còn lại

  C. Tất cả các chi đều co

  D. Tất cả các chi đều không co

  05/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Cách đây 5 tháng

  A. Phân tích và xử lí các kích thích tiếp nhận được từ cơ quan thụ cảm

  B. Dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ cơ quan thụ cảm về trung ương

  C. Dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương tới cơ quan đáp ứng

  D. Tất cả các phương án còn lại

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)