YOMEDIA

Hỏi đáp về Dây thần kinh tuỷ - Sinh học 8

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (27 câu):

 • hầu hết các đường dẫn truyền được bắt chéo ở đâu??!

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cấu tạo trong và chức năng của tủy sống

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hãy tìm ví dụ trong thực tiễn đời sống về sự thành lập các phản xạ mới và ức chế các phản xạ cũ không còn thích hợp nữa?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 10 câu tiếp theo nào! (Câu 11 - câu 20)

  11/Dây thần kinh của tuỷ sống có số lượng bao nhiêu?

  a.21 đôi. b.30 đôi. c.31 đôi. d.35 đôi.

  12/Các căn cứ thần kinh liên hệ với nhau nhờ thành phần nào trong tuỷ sống?

  a.Chất xám. b.Chất trắng. c.Tế bào thần kinh. d.Cơ quan cảm giác.

  13/Tại sao dây thần kinh tuỷ là dây pha?

  a.vì dây thần kinh tuỷ có rễ trước và rễ sau.

  b.vì dây thần kinh tuỷ bao gồm các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động được liên hệ với tuỷ sống qua rễ sau và rễ trước.

  c.Vì dây thần kinh tuỷ có 31 đôi bao gồm rễ sau và rễ trước.

  d.cả a,b,c.

  14/Rễ sau của dây thần kinh tuỷ có chức năng gì?

  a.Dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các thụ quan về trung ương.

  b.Dẫn truyền xung thần kinh từ trung ương đi ra cơ quan đáp ứng.

  c.Dẫn truyền xung vận động từ trung ương đi ra cơ quan đáp ứng.

  d.Cả a,b,c đều sai.

  15/Vị trí của tiểu não nằm ở:

  a.Trên bán cầu não.

  b.Bộ phận ngoại biên.

  c.Sau trụ não dưới bán cầu não.

  d.Ngoài các nhân xám.

  16/Bộ phận nào được cấu tạo bởi chất xám và chất trắng?

  a.Trụ não.

  b.Đại não.

  c.Tuỷ sống.

  d.Cả a,b,c.

  17/Ở chất xám của trụ não gồm có bao nhiêu đôi dây thần kinh não?

  a.10 đôi.

  b.12 đôi.

  c.15 đôi.

  d.17 đôi.

  18/Chức năng của tiểu não là:

  a.trung khu của các phản xạ điều hoà.

  b.Phối hợp các cử động phức tạp của cơ thể.

  c.Giữ thăng bằng cho cơ thể.

  d.cả a,b,c đúng.

  19/Não trung gian có cấu tạo là:

  a.chất xám ở trong,chất trắng tập trung thành các nhân xám.

  b.Chất xám tạo thành lớp vỏ bên ngoài chất trắng.

  c.Chất xám ở trong và chất trắng ở ngoài.

  d.Chất xám ở ngoài và chất trắng ở trong.

  20/Chức năng nào sau đây là của tuỷ sống?

  a.Điều hoà hoạt động của các cơ quan(hô hấp, tiêu hoá)

  b.Là trung khu của PXKĐK.

  c.Phối hợp điều hoà các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cho cơ thể.

  d.Cả a,b,c.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 4. Trình bày cấu tạo, chức năng của dây thần kinh tủy ? Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nêu cấu tạo chức năng của tủy sống, trụ não, đại não, tiểu não và não trung gian?

  Những đặc điểm tiến hóa của đại não người so với não thú?

  Tại sao dây thần kinh tủy là dây pha?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tại sao nói dây thần kinh tuỷ là dây pha? Vận dụng kiến thức đã học em hãy cho biết kết quả thí nghiệm ở bảng sau:

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1) Các loại dây thần kinh não

  2) Phân biệt nơron giao cảm và nơron đối giao cảm

  3) Vị trí vùng thị giác. Cơ quan thụ cảm thính giác

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1/Trình bày cấu tạo và chức năng của tủy?.

  2/Mô tả thí nghiệm để tìm hiểu chức năng của tủy?.

  3/Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha? Giải thích rõ.

  4/Trên một con ếch đã mổ để nghiên cứu rễ tủy, em Quang đã vô ý làm đứt một sổ rễ. Bằng cách nào em có thể phát hiện rễ nào còn, rễ nào mất?.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • -Chức năng của rễ tủy?

  -Chức năng của dây thần kinh tủy?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nêu các thành phần của bôk não?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nêu cấu tạo dây thần kinh tuỷ

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1. Tim có cấu tạo như thế nào? Vì sao tim có thể làm việc suốt đời mà không mệt?

  2. Tại sao đường dẫn khí của hệ hô hấp đã có những cấu trúc và cơ chế chống bụi và bảo vệ phổi mà khi lao động hay đi đường vẫn cần đeo khẩu trang chống bụi?

  3.Vì sao thức ăn sau khi đã nghiền bóp kỹ ở dạ dày chỉ chuyển xuống ruột non thành từng đợt? Hoạt đông như vậy có tác dụng gì?

  4. Trình bày mối quan hệ giữa đồng hóa và dị hóa

  Giúp mình với T3T làm ơn trả lời câu nào cũng được ==.==

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • trình bày cấu tạo chức năng của tủy sống? Cá nhân em cần làm gì để bảo vệ hệ thần kinh?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • trình bày các thí nghiệm chứng minh chức năng của rễ tủy

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cấu tạo va chuc nang cua tuy song

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Làm các thí nghiệm tìm hiểu chức năng của tủy sống, từ đó thảo luận các nội dung sau:

  - nhận xét biểu hiện của ếch đã hủy não khi bị kích thích bằng dung dịc HCL có nồng độ khác nhau

  - Tại sao không sử dụng éch chưa hủy tủy để thí nghiệm

  - Chức năng của rễ tủy và dây thần kinh là gì

  - Thí nghiệm nhằm mục đích gì

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • trình bày cơ chế hoạt động của tuyến tủy?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • chức năng của tủy sống

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cấu tạo của tủy sống(vị trí, hình dạng, màng tủy)?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • chuc nang day than kinh tuy

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1 Mỗi cá nhân hãy tưởng tượng và cho biết phản ứng của mình khi có các tác động sau đây: khi bị kim đâm vào tay, khi bị chiếu ánh sáng mạnh vào mắt, khi đi lại vào ban đêm nhưng không có đèn ,khi nghe tiếng động rất mạnh .Tại sao con người lại có thể cảm nhận được các kích thích đó và đã có phản ứng thích hợp?

  2 Nhận xét biểu hiện của ếch đã hủy não khi bị kích thích bằng dung dịch HCl có nồng độ khác nhau
  3 Tại sao không sử dụng ếch phát chương hủy tỷ để làm thí nghiệm?
  4 Chức năng của rễ tủy và dây thần kinh tủy là gì ?
  5 Thí nghiệm nhằm mục đích gì?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp mik điềnBài tập Lịch sử chú thích 2 hình

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1.Nêu cấu tạo của tủy sống?

  2.Nêu cấu tạo của dây thần kinh tủy?

  Giúp vs,cần gấp.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA