YOMEDIA
NONE

Bài tập 28 trang 109 SBT Sinh học 8

Giải bài 28 tr 109 sách BT Sinh lớp 8

Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp:

A. Nơron li tâm

B. Cơ quan trả lời

C. Nơron hướng tâm 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28

⇒ Đáp án: 1. C       2. A        3. B

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 109 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF