YOMEDIA
NONE

Bài tập 20 trang 92 SBT Sinh học 8

Giải bài 20 tr 92 sách BT Sinh lớp 8

Nếu da bị bẩn sẽ bít các lỗ thoát của các ...(1)..., ảnh hưởng tới sự điều hoà nhiệt, làm tắc các lỗ thoát của các tuyến nhờn ...(2)... Nếu da bẩn sẽ là môi trường tốt cho các ...(3)... phát triển.

A. tuyến mồ hôi

B. gây viêm chân lông

C. vi khuẩn 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 20

Nếu da bị bẩn sẽ bít các lỗ thoát của các tuyến mồ hồi, ảnh hưởng tới sự điều hoà nhiệt, làm tắc các lỗ thoát của các tuyến nhờn gây viêm chân lông. Nếu da bẩn sẽ là môi trường tốt cho các vi khuẩn phát triển.

⇒ Đáp án: 1-A; 2-B; 3-C 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 92 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF