YOMEDIA
NONE

Bài tập 19 trang 107 SBT Sinh học 8

Giải bài 19 tr 107 sách BT Sinh lớp 8

Phản xạ có điều kiện có đặc điểm

A. Sinh ra đã có, không cần phải học tập.

B. Được hình thành trong đời sống cá thể.

C. Số lượng không hạn chế.

D. Cả B và C. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19

Phản xạ có điều kiện có đặc điểm được hình thành trong đời sống cá thể và có số lượng không hạn chế.

⇒ Đáp án: D

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 107 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF