YOMEDIA
NONE

Bài tập 35 trang 111 SBT Sinh học 8

Giải bài 35 tr 111 sách BT Sinh lớp 8

Điền dấu X vào ô phù hợp trong mỗi bảng sau:

Đăc đỉểm Phản xạ có điều kiện Phản xạ không điều kiện
Trả lời các kích thích không điều kiện    
Trả lời các kích thích bất kì    
Mang tính bẩm sinh    
Hình thành trong quá trình phát triển cá thể    
Mang tính bển vững    
Nếu không được củng cố sẽ dễ bị mất    
Có tính chất di truyền    
Không mang tính di truyền    
Số lượng hạn chế    
Số lượng không hạn chế    
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35

⇒ Đáp án:

Đăc đỉểm Phản xạ có điều kiện Phản xạ không điều kiện
Trả lời các kích thích không điều kiện   x
Trả lời các kích thích bất kì x  
Mang tính bẩm sinh   x
Hình thành trong quá trình phát triển cá thể x  
Mang tính bển vững   x
Nếu không được củng cố sẽ dễ bị mất x  
Có tính chất di truyền   x
Không mang tính di truyền x  
Số lượng hạn chế   x
Số lượng không hạn chế x  

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35 trang 111 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF