YOMEDIA
NONE

Bài tập 18 trang 107 SBT Sinh học 8

Giải bài 18 tr 107 sách BT Sinh lớp 8

Phản xạ không điều kiện có đặc điểm

A. Sinh ra đã có, không cần phải học tập.

B. Được hình thành trong đời sống cá thể.

C. Có thể mất đi nếu không đươc nhắc lại.

D. Cả A và B. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18

Phản xạ không điều kiện có đặc điểm sinh ra đã có, không cần phải học tập.

⇒ Đáp án: A

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 107 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF