YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 17 trang 11 SBT Sinh học 8

Giải bài 17 tr 11 sách BT Sinh lớp 8

Hiện tượng người sờ tay vào vật nóng thì rụt lại và hiện tượng chạm tay vào cây trinh nữ thì lá cụp lại có gì giống nhau?

A. Đều là phản xạ ở sinh vật.

B. Đều là hiện tượng cảm ứng ở sinh vật.

C. Đều là sự trả lời lại các kích thích của môi trường.

D. Cả B và C. 

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17

  • Hiện tượng người sờ tay vào vật nóng thì rụt lại => là phản xạ
  • Hiện tượng chạm tay vào cây trinh nữ thì lá cụp lại => cảm ứng ở thực vật
  • Cả hai đều là hiện tượng cảm ứng ở sinh vật.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 11 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON