YOMEDIA

Hỏi đáp về Phản xạ - Sinh học 8

Nếu các em có gì còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến Phản xạ thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về Phản xạ cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (134 câu):

NONE
 • Kiều Quyên Cách đây 7 tháng

  Phản xạ có điều kiện ở người khác với động vật ở những điểm cơ bản nào?

  29/04/2023 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Như Lê Cách đây 1 năm

  -Cấu tạo nơron: Mỗi nơron đều gồm........................................................................................

  +Thân: chứa nhân, xung quanh là....................................................................

  +Sợi trục: có bao miêlin, nơi tiếp nối nơron gọi là....................................

  24/09/2022 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  4 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trang Nguyễn Thu Cách đây 2 năm
  Hiện tượng rút tay khi chạm vào lửa với hiện tượng cụp lá ở cây trinh nữ khi ta chạm vào có gì giống và khác nhau? Trong hai hiện tượng trên đâu là phản xạ? ạ giúp em với ạ

  09/10/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  4 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Truc Cách đây 3 năm

  A. Thân, sợi trục, cúc tận cùng, đuôi gai, xinap

  B. Thân, sợi trục, cúc tận cùng

  C. Thân, sợi trục, đuôi gai

  D. Thân, sợi trục, đuôi gai, xinap

  22/01/2021 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thu Huệ Cách đây 3 năm

  A. Vòng phản xạ được xây dựng từ 4 yếu tố : cơ quan thụ cảm, nơron trung gian, nơron hướng tâm và cơ quan phản ứng.

  B. Vòng phản xạ bao gồm cung phản xạ và đường liên hệ ngược.

  C. Cung phản xạ bao gồm vòng phản xạ và đường liên hệ ngược.

  D. Cung phản xạ được xây dựng từ 3 yếu tố : cơ quan thụ cảm, nơron trung gian và cơ quan phản ứng.

  22/01/2021 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Meo Thi Cách đây 3 năm

  A. Nằm trong trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng liên hệ giữa các nơron.

  B. Có thân nằm ngoài trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh về trung ương thần kinh.

  C. Có thân nằm trong trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh từ trung ương thần kinh đến cơ quan trả lời.

  D. Cả A và B.

  23/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thùy trang Cách đây 3 năm

  A. Truyền xung thần kinh về trung ương.

  B. Truyền xung thần kinh đến cơ quan phản ứng.

  C. Liên hệ giữa các nơron.

  D. Nối các vùng khác nhau trong trung ương.

  23/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang Cách đây 3 năm

  A. 5 yếu tố.

  B. 4 yếu tố

  C. 3 yếu tố

  D. 2 yếu tố

  23/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng Cách đây 3 năm

  A. Nơron hướng tâm, nơron li tâm, cơ quan thụ cảm, cơ quan phản ứng.

  B. Nơron hướng tâm, nơron li tâm, nơron trung gian, cơ quan thụ cảm, cơ quan phản ứng

  C. Cơ quan thụ cảm, nơron trung gian, cơ quan phản ứng

  D. Nơron hướng tâm, nơron li tâm, nơron trung gian, cơ quan thụ cảm

  23/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Spider man Cách đây 3 năm

  A. Phản xạ

  B. Cung phản xạ

  C.Vòng phản xạ

  D. Câu A, B đúng.

  22/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thanh Cách đây 3 năm

  A. Là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm đến trung ương thần kinh.

  B. là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan phản ứng đến trung ương thần kinh để có phản ứng trả lời.

  C. là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng.

  D. cả A và B.

  23/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoa Lan Cách đây 3 năm

  A. Vòng phản xạ được xây dựng từ 4 yếu tố : cơ quan thụ cảm, nơron trung gian, nơron hướng tâm và cơ quan phản ứng.

  B. Vòng phản xạ bao gồm cung phản xạ và đường liên hệ ngược.

  C. Cung phản xạ bao gồm vòng phản xạ và đường liên hệ ngược.

  D. Cung phản xạ được xây dựng từ 3 yếu tố : cơ quan thụ cảm, nơron trung gian và cơ quan phản ứng.

  23/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Hân Cách đây 3 năm

  A. Gồm thân trong đó chứa nhân.

  B. Xung quanh thân có nhiều sợi nhánh, có 1 sợi trục dài bên ngoài có bao miêlin

  C. Cuối sợi trục phân nhánh là nơi tiếp xúc với cơ quan thụ cảm hoặc với các nơ ron khác

  D. Cả A, B và C

  22/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kim Ngan Cách đây 3 năm

  A. Thân, sợi trục, đuôi gai

  B. Thân, sợi trục, đuôi gai, synap

  C. Thân, sợi trục, cúc tận cùng, đuôi gai

  D. Thân, sợi trục, cúc tận cùng, đuôi gai, synap

  22/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dell dell Cách đây 3 năm

  Nơron hướng tâm.

  B. Nơron li tâm

  C. Nơron liên lạc

  D. Nơron trung gian

  23/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Thánh Tông Cách đây 3 năm

  A. Nằm trong trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng liên hệ giữa các nơron.

  B. Nó thân nằm ngoài trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh về trung ương thần kinh.

  C. Có thân nằm trong trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh từ trung ương thần kinh đến cơ quan trả lời.

  D. Cả A và B

  23/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Cách đây 3 năm

  A. truyền xung thần kinh về trung ương.

  B. truyền xung thần kinh đến cơ quan trả lời.

  C. liên hệ giữa các nơron.

  D. nối các vùng của trung ương thần kinh.

  22/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bánh Mì Cách đây 3 năm

  A. Nằm trong trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng liên hệ giữa các nơron.

  B. Có thân nằm ngoài trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh về trung ương thần kinh.

  C. Có thân nằm trong trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh từ trung ương thần kinh đến cơ quan trả lời.

  D. Cả A và B

  22/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Hà Cách đây 3 năm

  A. Sợi trục

  B. Sợi nhánh

  C. Sợi trục và sợi nhánh

  D. Các dây thần kinh

  23/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thành Tính Cách đây 3 năm

  A. Đều là phản xạ ở sinh vật.

  B. Đều là hiện tượng cảm ứng ở sinh vật.

  C. Đều là sự trả lời lại các kích thích của môi trường.

  D. Cả B và C.

  23/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thùy trang Cách đây 3 năm

  A. Phản xạ ở động vật diễn ra nhanh hơn.

  B. Phản xạ ở động vật dễ nhận biết hơn.

  C. Phản xạ ở động vật chính xác hơn.

  D. Cả A, B và C.

  23/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu hằng Cách đây 3 năm

  A. tế bào cảm giác → mạng lưới thần kinh → tế bào biểu mô cơ

  B. tế bào cảm giác → tế bào biểu mô cơ → mạng lưới thần kinh

  C. mạng lưới thần kinh → tế bào cảm giác → tế bào biểu mô cơ

  D. tế bào biểu mô cơ → mạng lưới thần kinh → tế bào cảm giác

  23/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuấn Huy Cách đây 3 năm

  A. Vòng phản xạ được xây dựng từ 4 yếu tố : cơ quan thụ cảm, nơron trung gian, nơron hướng tâm và cơ quan phản ứng.

  B. Vòng phản xạ bao gồm cung phản xạ và đường liên hệ ngược.

  C. Cung phản xạ bao gồm vòng phản xạ và đường liên hệ ngược.

  D. Cung phản xạ được xây dựng từ 3 yếu tố : cơ quan thụ cảm, nơron trung gian và cơ quan phản ứng.

  22/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuyet Anh Cách đây 3 năm

  A. 200 m/s.

  B. 50 m/s.

  C. 100 m/s.

  D. 150 m/s.

  22/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhật Nam Cách đây 3 năm

  A. vòng phản xạ.

  B. cung phản xạ

  C. phản xạ không điều kiện.

  D. sự thích nghi.

  23/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF