YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 30 trang 13 SBT Sinh học 8

Giải bài 30 tr 13 sách BT Sinh lớp 8

Các phát biểu sau đây đúng hay sai:

1. Tính cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích

2. Tính cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích nhưng không có phản ứng trả lời

3. Tính dẫn truyền là khả năng lan truyển của xung thần kinh trong sợi thần kinh

4. Tế bào động vật có vách tế bào dày có tác dụng bảo vệ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30

⇒ Đáp án: 1- Đ; 2- S; 3- Đ; 4- S.

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 13 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON