YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 24 trang 12 SBT Sinh học 8

Giải bài 24 tr 12 sách BT Sinh lớp 8

Chọn đáp án điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau đây: Phản xạ là ...(1)... của cơ thể để trả lời các ...(2)... của môi trường thông qua. Trong phản xạ luôn có luồng thông tin ngược báo về trung ương thần kinh.

A. kích thích                 

B. phản ứng

C. tác động                 

D. hệ thần kinh 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24

Phản xạ là phản ứng của cơ thể để trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh. Trong phản xạ luôn có luồng thông tin ngược báo về trung ương thần kinh.

⇒ Đáp án: 1-B; 2-A; 3-D 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 12 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON