ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 6 Phản xạ

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 6 về Phản xạ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Thân, sợi trục, đuôi gai
  • B. Thân, sợi trục, đuôi gai, synap
  • C. Thân, sợi trục, cúc tận cùng, đuôi gai
  • D. Thân, sợi trục, cúc tận cùng, đuôi gai, synap
  • A. phản ứng của cơ thể động vật trước sự tác động của môi trường.
  • B. phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích tác động vào cơ thể
  • C. phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích từ môi trường bên trong hay bên ngoài cơ thể thông qua hệ thần kinh
  • D. những hành động tự nhiên mà cơ thể đáp trả lại các kích thích tác động.
   
   
  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6
  • A. Cơ quan thụ cảm → trung ương thần kinh → cơ quan phản ứng
  • B. Cơ quan thụ cảm → trung ương thần kinh → cơ quan phản ứng → cơ quan thụ cảm
  • C. Cơ quan thụ cảm → cơ quan phản ứng → trung ương thần kinh
  • D. Trung ương thần kinh → cơ quan thụ cảm → cơ quan phản ứng
  • A. Có sự tham gia của nhiều cơ quan
  • B. Có sự tham gia của hệ thần kinh
  • C. phản xạ động vật nhanh và chính xác hơn
  • D. Tác động của kích thích khác nhau
  • A. 200 m/s
  • B. 50 m/s
  • C. 100 m/s 
  • D. 150 m/s
  • A. Nơron cảm giác, nơron liên lạc và nơron vận động
  • B. Nơron cảm giác và nơron vận động
  • C. Nơron liên lạc và nơron cảm giác 
  • D. Nơron liên lạc và nơron vận động
  • A. Hình thái
  • B. Tuổi thọ
  • C. Chức năng 
  • D. Cấu tạo
  • A. Là khả năng phân tích thông tin và trả lời các kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh
  • B. Là khả năng làm phát sinh xung thần kinh và dẫn truyền chúng tới trung khu phân tích
  • C. Là khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin bằng cách phát sinh xung thần kinh 
  • D. Là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh
  • A. Cảm ứng và phân tích các thông tin
  • B. Dẫn truyền xung thần kinh và xử lý thông tin
  • C. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh 
  • D. Tiếp nhận và trả lời kích thích
 

 

 

YOMEDIA
1=>1