RANDOM

Jeon Jungkook's Profile

Jeon Jungkook

Jeon Jungkook

01/01/1970

Số câu hỏi 5
Số câu trả lời 188
Điểm 955
Kết bạn

Bạn bè (2)

Hoạt động gần đây (198)

 • Jeon Jungkook đã trả lời trong câu hỏi: Nếu mk bồi toán mà làm sai thì sẽ như thế nào Cách đây 11 tháng

  minh ko hieu

 • Jeon Jungkook đã trả lời trong câu hỏi: Nêu vai trò của rừng và trồng rừng ? Cách đây 11 tháng

  Rừng và trồng rừng có vai trò to lớn trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường, phục vụ tích cực cho đời sống và sản xuất.

 • Jeon Jungkook đã trả lời trong câu hỏi: Nhiệm vụ của trồng rừng là gì ? Cách đây 11 tháng

  Trồng rừng cho sản xuất

  Trồng rừng đặc dụng

  Trồng rừng phòng hộ

 • Jeon Jungkook đã trả lời trong câu hỏi: Nhiệm vụ trồng rừng ở nước ta trong thời gian tới là gì? Cách đây 11 tháng

  Trồng rừng để thường xuyên phủ xanh 19,8 triệu ha đất lâm nghiệp, trong đó có:

  +Trồng rừng sản xuất: lấy nguyên vật liệu phục vụ đời sống và xuất khẩu.

  +Trồng rừng phòng hộ:phòng hộ đầu nguồn; trồng rừng ven biển(chắn gió bão, chống cát bay, cải tạo bãi cát, ...)

  +Trồng rừng đặc dụng: vườn Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên và môi trường, rừng để nghiên cứu khoa học, văn hóa, lịch sử và du lịch.

 • Jeon Jungkook đã trả lời trong câu hỏi: Nêu các việc làm của con người đã tàn phá rừng ? Cách đây 11 tháng

  Khai thác lâm sản bừa bãi

  Đốt rừng làm nương rẫy và lấy củi

  Phá rừng khai hoang và chăn nuôi

 • Jeon Jungkook đã trả lời trong câu hỏi: Nêu 1 tác hại của sự phá rừng ? Cách đây 11 tháng

  Tác hại:gây lũ lụt, thiên tai,làm ô nhiễm môi trường và tiếng ồn

 • Jeon Jungkook đã trả lời trong câu hỏi: Trồng cây xanh và trồng rừng ở thành phố và khu công nghiệp nhằm mục đích gì ? Cách đây 11 tháng

  Trồng cây xanh và trồng rừng ở thành phố và khu công nghiệp nhằm mục đích: chống ô nhiễm môi trường, cụ thể là ô nhiễm không khí và tiếng ồn; làm tăng lượng khí ôxi, giảm bớt khí cácbonic, tạo ra môi trường xanh, sạch, đẹp.

 • Jeon Jungkook đã trả lời trong câu hỏi: Tình hình rừng hiện nay ở nước ta Cách đây 11 tháng

  Tình hình rừng hiện nay ở nước ta:càng ngày càng suy giảm trầm trọng 

 • Jeon Jungkook đã trả lời trong câu hỏi: So sánh 7^14 và 5^7 Cách đây 11 tháng

  a)  7^{14}  và  5^{7}

  7^{14}   = (7^{2})^{7}}  =   49^{7}

  Vì  49 > 5 ⇒  49^{7}5^{7} ⇒ 7^{14} >5^{7}

   

 • Jeon Jungkook đã trả lời trong câu hỏi: Cho hàm số y=f(x)=2x, tính f(-2); f(3) Cách đây 11 tháng

  f(-2)=2.(-2)=-4

  f(3)=2.3=6

Điểm thưởng gần đây (211)

 • Jeon Jungkook: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
 • Jeon Jungkook: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
 • Jeon Jungkook: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
 • Jeon Jungkook: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • Jeon Jungkook: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
 • Jeon Jungkook: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • Jeon Jungkook: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • Jeon Jungkook: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • Jeon Jungkook: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
 • Jeon Jungkook: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)