YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 22 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 tr 22 sách GK Sinh lớp 7

Trùng giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hoá và thải bã như thế nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

  • Trùng giày di chuyển vừa tiến vừa xoay nhờ các lông bơi rung động theo kiểu lần sóng và móc theo vòng xoắn quanh cơ thể.
  • Thức ăn (gồm vi khuẩn, vụn hữu cơ,...) được lông bơi dồn về lỗ miệng.
  • Thức ăn qua miệng và hầu được vo thành viên trong không bào tiêu hóa.
  • Sau đó không bào tiêu hóa rời hầu di chuyến trong cơ thể theo một quỹ đạo nhất định. Enzim tiêu hóa biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh.
  • Chất bã được thải ra ngoài qua lỗ thoát ờ thành cơ thể.

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 22 SGK Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON