YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 22 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 tr 22 sách GK Sinh lớp 7

Trùng biến hình sống ở đâu và di chuyển, bắt mồi, tiêu hoá mồi như thế nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

  • Trùng biến hình sống ớ mặt bùn trong các hồ tù hay hồ nước lặng, dôi khi chung nổi lẫn vào lớp váng trôn mật các ao hồ.
  • Di chuyển bằng chân giả do sự chuyển động của chất nguyên sinh tạo thành.
  • Trùng biến hình bắt mồi (tảo, vi khuân, vụn hữu cơ,...) bằng cách tạo ra chân giả bao vây mồi, rồi hình thành không bào tiêu hóa để tiêu hóa mồi.
  • Tiêu hoá mồi nhờ dịch tiêu hoá.

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 22 SGK Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON