YOMEDIA
NONE

Bài tập 10 trang 113 SBT Sinh học 7

Giải bài 10 tr 113 sách BT Sinh lớp 7

Chi của kanguru thể hiện sự thích nghi với đời sống ở đồng cỏ là

A. hai chi trước rất yếu.

B. hai chi sau rất phát triển và di chuyển theo lối nhảy.

C. di chuyển theo lối nhảy và phối hợp cả 4 chi.

D. hai chi trước rất yếu và di chuyển theo lối nhảy. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

Chi của kanguru thể hiện sự thích nghi với đời sống ở đồng cỏ là hai chi sau rất phát triển và di chuyển theo lối nhảy.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 113 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON